draagt elkanders lasten

Om de continuïteit van Vebatrans duurzaam te borgen zijn we met bedrijfsoverdracht begonnen. Het hele gezin doet mee en heeft e.e.a. in een familieconvenant vastgelegd. Dit is deo volente een (bor)proces van een geruim aantal jaren. Verantwoordelijkheden worden daarbij geleidelijk overgedragen. Zo ontstaat er voor mij tijd en ruimte om nog andere taken te kunnen doen. Vanuit deze achtergrond en innerlijke overtuiging is dat (oproepbaar) bij de Christelijke begrafenisvereniging 'draagt elkanders lasten'. De betekenis en inhoud van het werk wordt in de naamgeving naar Galaten 6:2 al kernachtig weergegeven. De kanttekeningen daarbij zijn alleszeggend, namelijk; helpen dragen en ver-dragen en beteren met Christelijke bescheidenheid en mede-lijden. Het is mijn hartelijke wens en bede om zó dienstbaar te mogen zijn. 

Dubbele Bakker