eerbetoon aan vriend Jan Smid

Wij hebben een nieuwe trailer full-color uitgevoerd met de N-350 'Ingrid' en de tekst 'acta est fabula inveni portum' (de strijd is gestreden, ik ben in de haven). Ter nagedachtenis aan onze onvergetelijke vriend Jan Smid die ons in 2011 is ontvallen. In hem eren wij alle vissers die wekelijks naar zee gaan om 'brood uit het water' te halen. Soms in heftige strijd met de elementen, dan is de strijd gestreden wanneer ze veilig in de haven binnenlopen. Dat het ook anders kan gaan hebben we onlangs weer gezien, dan is de strijd hier op aarde gestreden. Dan komt het er op aan te weten in de eeuwige haven van rust te mogen ingaan.