forse kostenstijging

Geachte relatie,

Per 1 december 2023 verhoogt Duitsland zijn tol (maut) met maar liefst 85%. Het gaat om een zgn. CO2 toeslag ten bedrage van 200 euro per ton. De Duitse regering geeft aan dat zij hiermee wil ‘stimuleren’ tot minder CO2 uitstoot. Het is niets anders dan een drogreden, en daarmee dus opnieuw een exorbitante en structurele kostenstijging voor de transportsector. In Europees verband zijn er normen afgesproken die er kennelijk niet meer toe doen, wat is er nu feitelijk mis met een euro6 dieseltruck? En wat als we daar als volgende stap gefaseerd een biobrandstof voor zouden gebruiken? Verschillende interpretaties die per lidstaat worden misbruikt naar politieke willekeur dragen in die zin ook niet bij aan eenheid. We ervaren in groeiende mate juist eerder een tegengestelde en contraproductieve denk- en handelswijze. Europa verliest hiermee haar geloofwaardigheid, het wordt onbetaalbaar, onbeheersbaar, en onwerkbaar.

Momenteel zijn er geen elektrische vervoersmiddelen (onzes inziens zeer suggestief, en zeker niet emissievrij) beschikbaar voor (middel)lange afstanden. En deze zullen daarin ook nooit effectief en echt duurzaam inzetbaar zijn, dat is gewoon niet realistisch. Nog afgezien van het feit dat de gehele infrastructuur daar ook nooit toereikend voor zal kunnen zijn. Waarbij er ook geen realistische levensduur en afschrijving is, en ook hergebruik of recycling van accupacks niet is overwogen.

De positie van Vebatrans is als volgt: het materieel voldoet aan de nu hoogst haalbare normen, met een recent afgeronde transitie (100% vernieuwing) van het wagenpark. Hierbij realiseerden we aantoonbaar 10% brandstofbesparing. En we zijn nog een stap verder gegaan door GTL Diesel (gas to liquid) te tanken. Een duurdere maar schonere diesel-soort met nog minder uitstoot. Een nog beter alternatief wat per direct voorhanden is, zou HVO kunnen zijn. Schoon en fossielvrij met concreet en direct 90% CO2 reductie. Wat ons betreft zouden wij hier als transportsector vooralsnog op moeten inzetten. En daarbij dan geborgde en realistische afspraken maken met minder of geen accijns zodat het prijstechnisch ook haalbaar wordt. Want het is niet correct en niet geloofwaardig dat er op een biobrandstof eenzelfde heffing als fossiel wordt aangehouden. Zeker niet als overheden aangeven uitstoot te willen verminderen. 

De verhoging voor Duitse maut gaat dit jaar per 1 december in, en resulteert in een prijsverhoging van 7.5%. Panteia becijfert voor de onderhandelingen van de Cao ook een stijging van ca 5-7.5%. We voeren nog overleg en stellen een tussentijdse verhoging nog even uit. We hopen u dan binnenkort te informeren over de prijsstijging voor het nieuwe jaar. Maar zoals u uit deze brief kunt opmaken zal dat zomaar weer op 10% of meer uitkomen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.