goed nieuws is geen nieuws

Al het nieuws is covid19 gerelateerd. Qua bedrijfsvoering is alles significant anders en de ontwikkelingen en gevolgen zijn vooralsnog onzekerheid. Wat we wel kunnen doen nemen we voortvarend ter hand, en verder geldt het stay safe. We gaan een level hoger van IS22000 naar FSSC, dat betekend o.a. extra fooddefence. De nieuwbouw vordert ondertussen gestaag. De visserij is mede door de omstandigheden ook beduidend anders en nóg moeilijker dan het al was. Verse vis en overige groepage is aanzienlijk geslonken. Maar we proberen vooruit te blijven kijken en perspectief te houden. We hopen dat alles uiteindelijk mag medewerken 'ten goede' en er geestelijke en maatschappelijke bezinning en herorientatie uit volgt.