goed nieuws is geen nieuws

Al het nieuws is corvid19 gerelateerd, het andere woord gebruik ik al bewust niet. We willen ook geen goedkope kritiek geven of complottheorien aanhangen. Qua bedrijfsvoering is alles significant anders en de ontwikkelingen en gevolgen vooralsnog onzekerheid. Wat we wel kunnen doen nemen we voortvarend ter hand, en verder geldt het stay safe. We gaan een level hoger van IS22000 naar FSSC, dat betekend o.a. extra fooddefence. De nieuwbouw vordert ondertussen gestaag en bevangt ons zo nu en dan ook met enige vertwijfeling. De visserij is mede door de omstandigheden ook beduidend anders en nog moeilijker dan het al was. Verse vis en overige groepage is aanzienlijk geslonken. Maar we proberen vooruit te blijven kijken en perspectief te houden voor zowel relaties als werknemers. We hopen dat alles uiteindelijk mag medewerken 'ten goede' en er geestelijke en maatschappelijke bezinning en herorientatie uit volgt. Want er waren best wel zaken die behoorlijk uit de pas gingen lopen. Dan is het nog niet voor niets als we daar vruchtgebruik van mogen (mee)maken.