inspelen op veranderende visserij

De laatste jaren veranderd er nogal wat m.b.t. vloot, visserij en visgronden. Dat geldt ook voor distributie handel en verwerking. Viscluster Urk is daar niet blind voor en probeert haar (potentiele) klanten en leden een duidelijk reden te verschaffen om voor viscenter Urk te kiezen. Met oog voor het gezamenlijke belang en gunning en vertrouwen versterken we elkaar. Bij een loyale en constructieve houding van alle leden kan er een nog betere markt(werking) gerealiseerd worden, met daarbij dalende operationele kosten! De flyshoot vloot opereert in de seizoenen in verschillende gebieden, en wil met dagvers zeebanket  liefst dagelijks lossen. Voor de schol en noordzee visserij moet de vloot steeds noordelijker opstomen. Op Urk werken we met verschillende partijen samen om een hoog service level tegen zo laag mogelijke kosten te garanderen. Vebatrans speelt  in deze dynamische economie een rol als logistieke dienstverlener, en heeft bewezen deze service te verlenen! De klantwens is uitganspunt omdat wij vinden dat reder en schipper snel en flexibel ontzorgd moeten worden. Vissers moeten daarbij vooral , en zonder enig voorbehoud op marktwerking kunnen anticiperen! Wij willen samen dit verschil maken en gaan deze uitdaging aan!