nieuwe LH-357 'Good Hope' in laatste fase voor oplevering

Aan de nieuwe LH-357 wordt de laatste hand gelegd. Momenteel proefvissen en afstellingen e.d. De oplevering staat gepand voor begin januari. Weer een schitterende flyshooter/twinrigger aan de vloot toegevoegd. (H)eerijke dagverse zeebanket die dagelijks kakelvers wordt aangeland voor duurzame voedselvoorziening.