nieuwe Z-300 bijna visklaar

In Stellendam wordt de laatste hand aan de voormalige L-654 Pia Glanz gelegd. Dit prachtige schip komt in de vaart als Z-300 met als schipper Klaas Kramer. We wensen Klaas met zijn bemaning alvast een goede vaart en visserij. Vebatrans kreeg de gunning en het vertrouwen om het transport te verzorgen. De vangst zal afwiselend in de seizoenen vanuit verschillende vangstgebieden worden aangeland. Dat past bij onze expertise om onze klanten het jaarrond te ontzorgen van Frankrijk en/of Engeland tot de kop van Denemarken.