overleg Boulogne

28-11 overleg met havendienst in Boulogne over beperkte los(kade)ruimte. Dat het een boycot vanuit de locale visserij zou zijn berust grotendeels op onwaarheid. De (NL)visserij is namens de lokale havenautoriteit zelfs meer dan welkom! Uiteindelijk genereert dat omzet voor de haven/lokale economie. Maar we zijn wel gast en begrijpelijkerwijs ligt het gevoelig binnen de eigen visserij. De nieuwe regels zijn van hogerhand opgelegd en berusten eigenlijk grotendeels op misverstanden. En er was ook geen besef van de grote pieken in de avond (flyshoot/dagvisserij) en de nu ontstane onveilige situatie daardoor. Het is nu zaak om diplomatiek en via de juiste instanties de bevoegdheden weer op te rekken. Dat zal PimVisser tijdens de decemberraad bij de bevoegde instanties aanzwengelen (contacten hiervoor zijn reeds gelegd) Tot die tijd zullen we ons geduld moeten bewaren en er het beste van maken. We hopen de pieken nu inzichtelijk te maken met de verwachting dat de haven daar de benodigde ruimte voor vrijmaakt. Enkele aandachtspunten onderweg naar een betere samenwerking; vangstgegevens wél elke lossing in de daarvoor bestemde bus (op het hok waar de heftruck nu ook staat). En we tuigen een whatsapp groep met de haven op om zodoende de communicatie te bevorderen. Te lange wachttijden zorgen voor onveilige situaties in de haven en vertraging/onveilige situaties tijdens transport bij nacht naar de veilingen. En heeft dan ook marktverlies tot gevolg.