reclame de Boer Marine

Alweer een fullcolour reclame door Kiek vervaardigd, deze keer voor de Boer Marine. We hebben voor het Maritieme cluster Urk een aantal nieuwe trailers ter beschikking gesteld. Ter versterking en onderstreping van wat we hier samen allemaal in huis hebben en kunnen. Werft Shipbuilding volgt nog, met o.a. een schitterend ontwerp van de in aanbouw zijnde Z-575. En dan afsluitend de laatste, dat wordt een gedeelde onder de noemer 'Maritiem Cluster Urk' Deze zal waarschijnlijk inzoomen op de nieuwe buitendijkse servicehaven die naast Port of Urk gesitueerd zal worden. Naast visserij kan daar toekomstig sleep duw en binnenvaart voor allerhande service terecht..