transitie wagenpark

De eerste 17 nieuwe DAF XG480 next generation trekkers worden inmiddels tot volle tevredenheid ingezet. Voor onze chauffeurs betekent het fors meer ruimte en bovenal maximaal comfort. Maar niet minder belangrijk onze doelstelling om te besparen en te vernieuwen. Met deze aerodynamische trucks realiseren we o.a. 10% brandstofbesparing. Vebatrans wil vooruitstrevend en toonaangevend zijn met nieuw en modern materiaal. Over enkele welken lopen volgens planning de laatste trucks binnen uit een serie van in totaal 20. Het overgrote deel daarvan rijdt op duurdere maar veel schonere GTL diesel. Dat is een synthetische diesel met een veel schonere en CO2 neutrale verbranding. Dat is het maximale wat wij op dit moment aan verbetering kunnen realiseren. Volledig electrisch rijden is voor middenlange afstanden niet haalbaar en niet realistisch. En bij een goede evenwichtige doordenking ook niet echt duurzaam te noemen.

 

FLEET TRANSITION

The first 17 new DAF XG480 next generation tractors are now being used to full satisfaction. For our drivers, it means considerably more space and, above all, maximum comfort. But no less important our goal to save and innovate. With these aerodynamic trucks we achieve, among other things, 10% fuel savings. Vebatrans wants to be progressive and leading with new and modern material. Over a few of which the last trucks from a series of a total of 20 are scheduled to arrive. The vast majority of them run on more expensive but much cleaner GTL diesel. This is a synthetic diesel with a much cleaner and CO2 neutral combustion. That is the maximum we can achieve in terms of improvement and innovation at the moment. Fully electric driving is neither feasible not realistic for medium distances. And with a good balanced reflection, not really sustainable.