transitie wagenpark

20 nieuwe DAF XG480 next generation trekkers worden inmiddels tot volle tevredenheid ingezet. Voor onze chauffeurs betekent het fors meer ruimte en maximaal comfort. Vebatrans wil vooruitstrevend en toonaangevend zijn met nieuw en modern materiaal. de nieuwe trucks besparen ca 10% brandstof, en met één merk en één connected dealer onstaat ook een betere en duurzame samenwerking. We tanken duurdere maar schonere biologisch afbreekbare GTL diesel. Dat is een synthetische diesel met een schonere en CO2 neutrale verbranding. Dat is het maximale wat wij op dit moment aan verbetering en besparing kunnen realiseren. Volledig electrisch rijden is voor middenlange afstanden niet haalbaar en niet realistisch. En bij een goede evenwichtige doordenking ook niet echt duurzaam te noemen.

 

FLEET TRANSITION

20 new aerodynamic DAF XG480 next generation trucks are now being used to full satisfaction. For our drivers, it means considerably more space and maximum comfort. Vebatrans wants to be progressive and leading with new and modern material. The new trucks save around 10% fuel, and with one brand and one connected dealer, a sustainable partnership is also created. Some of them run on more expensive but much cleaner biodegradable GTL diesel. This is a synthetic diesel with a much cleaner and CO2 neutral combustion. That is the maximum we can achieve in terms of improvement at the moment. Fully electric driving is neither feasible nor realistic for medium distances. And with a good balanced reflection, not really sustainable.