Feiten en Fabels

Toen de eerste pandemie berichten medio maart 2020 binnenkwamen had dit een enorme weerslag op alle terreinen van het leven. Er hopte een virus vanuit China via de wintersportgebieden naar Nederland. We reageerden overwegend met een soort nonchalance en fatalisme, omdat er een duidelijk opmaat was van feiten en bedenkelijke gebeurtenissen. Mensen die terechte en hele relevante vragen stelden werden gedemoniseerd en weggezet als complotdenkers. Wat we nu kunnen vaststellen is wel dat rook nog altijd een prima indicator van vuur is. Groot vuur! We werden subtiel en demagogisch letterlijk en figuurlijk uit elkaar gespeeld.  De opmaat voor polarisatie en de uitholling van de democratie werd vanaf dát moment van bovenaf ingezet. Er was sprake van psychologische manipulatie, het werkte verknipt en verkokerd denken en handelen in de hand.  Met een mengeling van wensdenken en maakbaarheid, en vooral het aanjagen en voeden van angst en zeer onterechte schuldgevoelens. Eens/oneens.

Rutte sprak in die periode het volk vanuit het torentje toe: “Nederland gaat op slot!” Al vrij snel werd duidelijk dat het virus beslist geen A-status had. En als de WHO niet juist voorafgaande de drempel fors had verlaagd, was er dus ook geen sprake van een pandemie. De feiten waren dat ruim 98% géén of geen noemenswaardige klachten ondervond. En dat het gevaar en risico dus 2% betrof, waarbij (ernstige) klachten vooral op hogere leeftijd en met onderliggend lijden doorbraken. Dit verschil in risico komt absoluut niet in beleid tot uiting. En als er een geliefde in die marge zit die ziek wordt of zelfs komt te overlijden. Dan is dat heel erg en heel verdrietig, en betuigen we welgemeend ons medeleven. Maar kaap dat niet voortdurend als argument tegen elk redelijk gesprek en ratio. Het maakt alles en iedereen (mond)dood met groeiend onbehagen en frustratie tot gevolg.  Er was ook veel onzekerheid en discussie over goed werkende en beschikbare medicijnen. Die onder enorme dwangsommen en/of boetes verboden werden. Alsmede het verdacht maken en onder grote druk zetten van artsen met een genuanceerde mening. Ja zelfs het kamervoorstel  (Kuiken) hen te schrappen uit het BIG register. Bent u het met ons eens dat er toen een persconferentie had moeten plaatsvinden met feitelijke, eerlijke en duidelijke informatie. Waarbij ook alle (complot)theorieën duidelijk weerlegd en weersproken werden? En vóóral, om alles in perspectief te plaatsen en de ongegronde angst weg te nemen? Eens/oneens.

In plaats daarvan kwam premier Rutte naar buiten met zijn (Engelstalige) videoboodschap[1] waarin hij (met alle wereldleiders) de “crisis” onder de mantra “built, back, better” juist als enorme kans definieerde. Blijkbaar was de bewuste keuze (toen en daar al) totale afbraak. Want om op dát moment built back better te presenteren (beter en mooier terug opbouwen) moet de idee dus al uitgewerkt zijn dat alles eerst grondig kapot moest? Hoe (on)geloofwaardig is dat, en hoe verhoudt zich dat tot de enorme (gevolg)schade? Want de schade vanwege de onnavolgbare aanpak met absurde regels gaat elk voorstellingsvermogen inmiddels te boven. En wat te denken van de situatie m.b.t. de volksgezondheid en het stellen van een uitzonderlijk, bijzonder en opmerkelijk collectief? Ondertussen bleef en blijft de ‘besmettingstheorie’ ook onbewezen en wetenschappelijk absoluut niet onderbouwd. In de eerste fase werd er ingezet op het voorkomen van ‘besmettingen’ om de zorg te ontlasten. Het vormde wel de opmaat om steeds je gezondheid te moeten bewijzen. En het was toch echt de eerste en enige aanleiding voor een heuse lockdown. De (werk)druk en het tekort in de zorg vormden de aanleiding tot ongekende en enorm verstrekkende maatregelen, toen en nu nog steeds! Al in 2015 werd echter de noodklok geluid vanwege een ernstig griepvirus met navenante (zorg)belasting en ook toen al; uitgestelde zorg.  In 2018 werd dat alarm luid en duidelijk herhaald, u kunt dat oorzaak en gevolg met oversterfte en vergelijk enz. allemaal nalezen. Het (dreigende) zorginfarct is dus beslist niet van de laatste 20 maanden. En daarmee is de volksgezondheid aantoonbaar ernstig verwaarloosd en veronachtzaamd. En wordt hierdoor het hele maatschappelijke leven zeer, zeer ernstig ontwricht. We hebben nu nog slechts circa 950 IC bedden, waarvan 650(!) voor covid. Laat alle feiten en cijfers vanaf dit moment even op u inwerken; ruim 17 miljoen inwoners, met daarbij een groeiende stroom (arbeids)migranten en vluchtelingen e.d. die ook serieuze ruimte in ziekenhuizen innemen.  En ook migranten die hun familie naar Nederland laten komen, juist vanwege de benodigde zorg. Daarbij een snelgroeiend aantal opnames en zorg, juist dóór en vanwege alle absurde maatregelen! Uitgestelde zorg heeft sinds 2018 een domino-effect met zeer verstrekkende gevolgen.  De in voorgaande jaren als urgentie ‘’A’’ geprioriteerde patiënten zijn tot op heden niet verwerkt, laat staan de B en C categorie. Hier zijn de leidslieden van het volk zeer ernstig in gebreke en handelen beslist niet naar roeping en ambt ’ons ten goede’ Eens/oneens.

Dan komt er een vaccin wat rechtstreeks en onomwonden als “de uitweg en snelweg uit de crisis” wordt gepresenteerd. Het was een “vrije keuze” tussen verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen of vaccineren. De 98% die oorspronkelijk en feitelijk geen enkele noodzaak of aanleiding voor een vaccin zagen, zijn met drogreden en leugens de “vrijheidsfuik” in gelokt. Je prikte je letterlijk en figuurlijk uit de crisis en kreeg na vaccinatie alle ruimte en je vrijheid terug. Het voortduren van de crisis was vanaf toen aan een 'bepaalde groep' te wijten. Citaat van ónze eigen volksvertegenwoordiger; het is de epidemie van de ongevaccineerden. Laat dat nu alstublieft eens goed tot u doordringen! Wat onze volksvertegenwoordiging zegt is ronduit schokkend en zeer, zeer gevaarlijk.  In de 30er jaren kwam in officiële Nederlandse regeringsstukken ineens de classificatie 'niet-ariër' voor. Dat was in de 30e jaren, dus over de (oorlogs)jaren daarna was toen niets bekend! (uit van droefheid naar vreugde van Ja'akov Adler) Is het een onterecht denkbeeld dat dit synoniem voor niet-gevaccineerd kan worden? De uitholling en ondermijning van de democratie, en polarisatie in de maatschappij kreeg hier opnieuw (en uitermate ernstig!) wéér brandstof van bovenaf. Eens/oneens.

Met de onlangs gedane uitspaken[2] van Dhr. Gommers zou je verwachten dat Nederland zou exploderen. Hij stelt namelijk (nu hij het OMT gaat verlaten en vrijuit kan/wil spreken). Citaat: “het maakt niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent. Want juist de gevaccineerden zijn het die muterende besmettelijk zijn!” Een van de weinige vragen van de media was aldoor heel vertederend “wanneer mogen we oma weer knuffelen?” Het antwoord van Dhr. de Jonge was, citaat: “na vaccinatie dan ben jij en je oma (want daar deed je het toch ook voor?) absoluut beschermd!”. Als dit waar is, en daar mogen we qua expertise niet aan twijfelen. Dan stuurt Dhr. de Jonge alle gevaccineerden met geen andere missie de samenleving in (ook met de knuffels) om ze te besmetten!? Er wordt met politiek mandaad en met ongekende arrogantie pathologisch gelogen. En er is slechts sprake van het creëren van een schijnveiligheid, sterker nog; men creëert kunstmatig blijvende onveiligheid.  Eens/oneens.  In dat kader is ook de column van emeritus-hoogleraar besmettingsleer, in het bijzonder de experimentele immunologie, Pierre Capel aanbevelenswaardig kennis van te nemen als zijnde medisch specialist.[3]

Over de inhoud, samenstelling en het doel van het vaccinatieprogramma is met deze ontluisterende en onthutsende feiten terecht enorme twijfel ontstaan. En er rijzen meerdere vragen: Is het juist dat de ingrediënten staatsgeheim zijn? Is het juist dat de leveranciers en overheden alle risico’s en verantwoordelijkheid (juridisch) hebben afgedekt. En dus de artsen eindverantwoordelijk zijn?  Is het juist dat er al erg veel claims komen? Wordt er met deze wetenschap meer aan (noodzakelijke) obductie gedaan? En is er aandacht voor de oversterfte juist na vaccinatie? En worden de overlijdenspapieren daardoor nu anders, concreter en correcter ingevuld? Is het juist dat er geen 85% maar ongeveer 60% is gevaccineerd, en dat de meerderheid na 1 of 2 prikken ook afhaakt? Met inmiddels de 3e noodzakelijke prik krijgen we een conditionele samenleving? Want dat wordt dan halfjaarlijks gemeengoed? Deze en andere vragen zullen hopelijk gesteld gaan worden. En hopelijk ook transparant en eerlijk beantwoord worden.

Dan tenslotte naar de verdere discriminatie en uitsluiting van gezonde mensen. We staan nu voor 2G, waarbij alle personen zonder QR-indentificatie onomkeerbaar worden uitgesloten en uitgestoten uit de maatschappij. Is de inhoud en werking van het vaccin al zeer discutabel, dan zeker de QR-identificatie strategie. Het ’corona toegangsbewijs’ heeft volgens Dhr. Rutte echt geen pagina op Wikipedia nodig. Het is een ‘tijdelijke’ maatregel, maar we houden een slagje om de pols. De wetswijzingingen voor koppeling met andere privegegevens is inmiddels door de kamer (zie AP tégen WGS). Op het moment dat zelfs de werkvloer en eerste levensbehoefte als alleen toegankelijk met QR wordt benoemd, haalt Dhr. de Jonge er even de druk af. Citaat: “de QR is op de werkvloer absoluut geen optie, nee dat moeten we niet doen”. De volgende dag melden de arbodiensten een enorme toename van ’besmettingen’ op het werk. Toeval? 

In het nieuws discussieert men met een ''expert psycholoog'' over de “radicalisering” van de groep ongevaccineerden. Ze zullen zich namelijk “aangevallen” voelen, en actie roept reactie op. Wij staan dus nu onder supervisie van een psychiater vanwege radicalisering. De politie en de ME doen de rest (daar is geen code zwart). Wie had dat nog eens kunnen denken? Wij vinden dat zeer ontluisterend en heel, heel, heel erg. Het is niet alleen code zwart in de zorg, maar git- en gitzwart in de democratie en in onze samenleving. Eens/oneens.

We kunnen en mogen niet zomaar (burgerlijk) ongehoorzaam zijn. De overheid is Gods dienares ’ons ten goede’. Het kan echter gerechtvaardigd worden als het de énige manier is om een absolute misstand onder de aandacht te brengen. Het is dan zelfs naar de geest der wet omdat maatregelen onverenigbaar zijn met fundamentele en zelfs grondwettelijke waarden (van een groot deel) van de bevolking. De grondrechten zijn niet ondergeschikt, maar juist nú van fúndáménteel belang.

Wij beperken ons nu eerst en vooral tot het bestrijden van onverdedigbare maatregelen met motivatie zoals omschreven. We staan pal voor ons gezin, onze familie, ons personeel met hun gezinnen, de principieel gewetensbezwaarden, en het groeiende aantal ernstig verontruste burgers.

Wat we in toenemende mate ervaren is dat we GEBORGDE en DUIDELIJKE afspraken moeten maken. Waar we op terug kunnen vallen, en waar we elkaar op kunnen en mogen aanspreken!