Zegen of vloek

 

De haven van Urk rond 1970 een bloeiend visserijbedrijf, per schip vinden 5-7 mannen een bestaan als kostwinners voor hun gezinnen. Na zegenrijke vangst worden vele monden gevoed met puur en gezond zeebanket van eigen kusten. 

                                                              

 

De haven van Urk nu anno 2023 met luxe plezierboten waarbij zelfbeschikking en genieten de nieuwe wereldorde voeden.