visserijservice

Visserij voorziet in de voedselvoorziening, door dagelijks (h)eerlijk dagvers gezond en duurzaam gevangen zeebanket aan       te landen. Wij spelen in deze dynamische economie een rol als logistieke dienstverlener. Ongeacht welke haven tijdstip of vangst, wij ontzorgen 24 / 6 reder schipper en bemanning.  Vebatrans heeft bewezen deze service flexibel en volgens een  ongeëvenaard kwaliteits en servicelevel te kunnen waarborgen. Ervaar het zélf, een appje naar 0633 317 293 is voldoende..

                                                                                                     FISHERIES SERVICE

                              Fishing provides the food supply by landing fresh healthy and sustainably caught seafood every day. 

                              We have a job in this dynamic economy as a logistics service provider, no matter port time or catch.

                               Vebatrans has proven to be able to guarantee flexibly to an unparalleled quality and service level.

                                                                                         Experience it for yourself!