visserijservice

Visserij voorziet in de voedselvoorziening door (h)eerlijk dagvers en gezond zeebanket aan te landen. Onder inwachting van de zegen wordt een oeroud ambacht gecombineerd met uiterst moderne visserijtechnieken. Wij spelen in deze dynamische ecologie een rol als logistieke servicepartner. Ecologie, omdat puur gezonde zeevisvangst van eigen kust en (noord)zee het leefmilieu letterlijk en figuurlijk bevordert.Ongeacht welke haven tijdstip of vangst, samen ontzorgen wij 24/6 reder schipper en bemanning. Het team van Vebatrans heeft bewezen volgens een ongeëvenaard service en kwaliteitslevel te kunnen waarborgen. Ervaar het zélf, een appje naar 0633 317 293 is voldoende..

                                                                                                     FISHERIES SERVICE

                              Fishing provides the food supply by landing fresh healthy and sustainably caught seafood every day. 

                              We have a job in this dynamic economy as a logistics service provider, no matter port time or catch.

                               Vebatrans has proven to be able to guarantee flexibly to an unparalleled quality and service level.

                                                                                         Experience it for yourself!